• checkGratis staaltjes
 • checkVoor 23:45 besteld, vandaag verzonden
 • checkGemakkelijk online retourneren binnen 100 dagen
4.4 out of five star rating on Trustpilot 4.4(2.400 beoordelingen)

Privacy & Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Privacy verklaring

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Parfumerie Marjo B.V acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

  Dat betekent onder andere dat:
 1. wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 4. wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Parfumerie Marjo B.V is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-06-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Locatiegegevens Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder. PublicatieBij gebruik van onze webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines:

 • uw NAW gegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw geslacht
 • uw geboortedatum
 • door u zelf opgegeven informatie

Deze publicatie is echter afgeschermd voor zoekmachines. U bent verplicht deze gegevens naar waarheid in te vullen. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties. Verstrekking aan derden Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. BeveiligingWij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit

Persoonsgegevens.

Contactgegevens Parfumerie Marjo BV Polarisavenue 35 2132JH Hoofddorp Nederland klantendienst@parfumerie.be

Wat betekent de AVG/GDPR-wet voor mij als klant bij Parfumerie.be?

Voor klanten van parfumerie.be verandert er in het kopen bij parfumerie.be niets. De gegevens om kopen bij parfumerie.be mogelijk te maken, zijn nu wel nog makkelijker via uw eigen klantaccount in te zien. Daarnaast hebben we het makkelijker gemaakt om je voorkeuren over datagebruik in te zien en, als je dat wilt, aan te passen. Ook informeren we u over de aanpassing in ons cookiegebruik en hebben we ons privacybeleid uitgebreid.

Welke gegevens hebben jullie van mij?

Welke gegevens hebben jullie van mij? De gegevens die je zelf invult tijdens het bestellen, zoals je naam, bezorgadres en natuurlijk ook je e-mailadres, gebruiken we om je bestelling op het juiste moment en de juiste plaats te bezorgen. In sommige gevallen hebben we ook je telefoonnummer nodig. Alle gegevens die je invult op Parfumerie.be worden opgeslagen in onze beveiligde database, die is beschermd met de modernste technieken.

Hoe lang slaan jullie mijn gegevens op?

We zijn wettelijk verplicht om je gegevens minimaal 7 jaar te bewaren. Dit betreft de gegevens die we nodig hebben om je bestelling te verwerken en de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Als je 7 jaar niet actief bent geweest bij Parfumerie.be , verwijderen we automatisch alle gegevens die naar jou herleidbaar zijn.

Wat weten jullie over mijn surf-, zoek- en klikgedrag?

Net als in een fysieke winkel willen we je zo goed mogelijk helpen door je persoonlijk te benaderen en te inspireren. Dit doen we door onze online winkel in te richten op basis van jouw zoek-, klik- en koopgedrag bij Parfumerie.be . Hierdoor kunnen we je onder andere relevante aanbevelingen doen en e-mails sturen.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien?

Je kunt een verzoek indienen via de klantenservice. We zullen je dan een rapport toesturen met alle gegevens die we van je hebben.

Hoe verwijder ik mijn account?

Je kunt ons mailen om te vragen je account te verwijderen. Wij verwijderen dan binnen 60 dagen alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn, behalve de gegevens die we op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Delen jullie mijn gegevens met derden?

De gegevens die je bij ons achterlaat, delen we alleen met onze partners als zij jouw gegevens nodig hebben om hun diensten te kunnen leveren. Zo hebben onze logistieke partners natuurlijk wel het bezorgadres van je bestelling nodig. We delen je gegevens nooit met vreemden.

In het privacybeleid van parfumerie.be zie je met welk type derde partijen parfumerie.be samenwerkt om pakketjes op de juiste plek en op het afgesproken tijdstip te leveren. Hieronder vallen onze distributie- en logistieke partners zoals PostNL en Montapacking.